Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 11/03/2023
12:01, 11/03/2023
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 11/03/2023. Có những nội dung chính: 
1./ Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 
2./ Thúc đẩy số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản. 
3./ Lao động Nghệ An cần nhanh chóng đáp ứng kỹ năng nghề trong tình hình mới. 
4./ Người dân, Doanh nghiệp trông chờ điều chỉnh trong hoạt động đăng kiểm.