Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 04/03/2023
20:09, 04/03/2023
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 04/03/2023. Có những nội dung chính: 
1./ Cửa Lò cần sớm thay đổi diện mạo bãi biển phía Đông đường Bình Minh. 
2./ Cửa lạch bồi lắng gây khó khăn cho tàu cá. 
3./ Đẩy mạnh hướng nghiệp giúp học sinh chọn đúng ngành, đúng nghề. 
4./ Đô Lương: Trạm trộn bê tông tươi không phép vẫn hoạt động nhiều năm.