Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 03/06/2023
20:43, 03/06/2023
Có những nội dung chính: 
1./ Công bố chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. 
2./ Chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với nắng hạn. 
3./ “Đảm bảo cung cầu điện mùa nắng nóng – Cần giải pháp điều tiết và giảm tải phù hợp. 
4./ TX Hoàng Mai: Khó khăn đeo đẳng người dân vùng “dự án nhiệt điện treo” Quỳnh Lập.