Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tác giả tác phẩm: Quê chồng
09:30, 31/03/2019
Chương trình Tác giả tác phẩm kỳ này xin giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm mới Quê chồng, lời thơ: Nguyễn Thị Ngọc Hà, nhạc: Phan Thanh Chương.