Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Linh thiêng Đền Vạn - Cửa Rào
10:54, 22/02/2019
Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc, thời đại nhà Trần đã để lại những trang sử vàng oanh liệt gắn liền với những chiến công vẻ vang của các bậc anh hùng hào kiệt. . Những chiến công hiển hách của các bậc anh hùng đã được sử sách ghi danh. Nổi bật trong đó, có Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài – người được nhân dân miền đất Nam Nhung, thuộc Phủ Tương Dương, thờ phụng cho đến nay ngày nay tại Đền Vạn – Cửa Rào.