Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bảo tồn văn hóa dân tộc qua hình thức sân khấu hóa
09:33, 25/02/2019
Miền núi Nghệ An có 5 dân tộc thiểu số, gồm: Thái, Mông, Kh’Mú, Thổ, Ơ Đu. Mỗi dân tộc có một nét văn hóa riêng, rất đa dạng và phong phú,Trước sự giao thoa của các nền văn hóa, cùng với thời gian, bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số đã và đang ngày càng bị mai một. Việc phục dựng lễ hội với các sinh hoạt văn hóa đã có tác động tích cực trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số.