4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777605d890929
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/mien-tay-xu-nghe/
Phát huy vai trò tổ tự về bảo vệ An ninh Tổ quốc ở miền núi
4028eaa467ea09b60167ecb5a03c1538
Miền tây xứ Nghệ
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Phát huy vai trò tổ tự về bảo vệ An ninh Tổ quốc ở miền núi
10:12, 07/08/2018

Thực hiện Chỉ thị số 09  ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 'Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới', những năm qua, các huyện miền núi Nghệ An đã chú trọng xây dựng và nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả, đó là phát huy vai trò của tổ tự quản, dòng họ tự quản để góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương.