4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777605d890929
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/mien-tay-xu-nghe/
Nỗ lực xóa bản có nguy cơ tái trắng chi bộ
4028eaa467ea09b60167ecb3fa8c66c6
Miền tây xứ Nghệ
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nỗ lực xóa bản có nguy cơ tái trắng chi bộ
10:03, 10/08/2018

Để xóa xóm, bản có nguy cơ tái trắng chi bộ, song song với chủ trương tăng cường đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ cơ sở, một trong những giải pháp quan trọng mà huyện Tương Dương tập trung đẩy mạnh đó là triển khai thực hiện các chủ trương, đề án lớn để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại các vùng đặc thù, vùng đặc biệt khó khăn. Bằng những giải pháp căn cơ, đến nay trên địa bàn Tương Dương không còn chi bộ có nguy cơ tái trắng, là một trong những Đảng bộ huyện miền núi thực hiện có hiệu quả Đề án 01 của Tỉnh ủy.