4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777605d890929
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/mien-tay-xu-nghe/
Hiệu quả các mô hình phòng chống bạo lực gia đình
4028eaa467ea09b60167ecb374135b2d
Miền tây xứ Nghệ
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hiệu quả các mô hình phòng chống bạo lực gia đình
09:16, 15/06/2018

Trong nhiều năm qua, cùng với các chủ trương phát triển kinh tế, chính trị, an sinh xã hội, vấn đề bạo lực gia đình được các cấp ủy, chính quyền rất quan tâm. Các mô hình CLB phòng chống bạo lực gia đình ra đời đã và đang góp phần đẩy lùi nạn bạo lực gia đình, nhất là ở những vùng núi cao, nơi sinh sống của bà các các dân tộc thiểu số…