4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777605d890929
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/mien-tay-xu-nghe/
Khó khăn trong công tác phát triển đảng viên ở Kỳ Sơn
4028eaa467ea09b60167ecb737cf3c48
Miền tây xứ Nghệ
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Khó khăn trong công tác phát triển đảng viên ở Kỳ Sơn
08:40, 15/10/2018

Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ thường xuyên và hết sức quan trọng của Đảng bộ huyện biên giới Kỳ Sơn, từ đó đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người Đảng viên ở cơ sở, góp phần củng cố hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển KT - XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Điều đáng nói, dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng, tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay huyện Kỳ Sơn vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn nhất định.