4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777605d890929
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/mien-tay-xu-nghe/
Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH Đảng ở Tương Dương
4028eaa467ea09b60167ecb2eab14acd
Miền tây xứ Nghệ
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH Đảng ở Tương Dương
09:30, 05/06/2018

Sau hai năm rưỡi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2015- 2020), dù gặp không ít khó khăn, song với những đổi mới mạnh mẽ và sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, cùng sự đoàn kết, quyết tâm, của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Tương Dương đã đạt những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Dự kiến có 20/29 chỉ tiêu đạt, có 3 chỉ tiêu vượt MTĐH ( mục tiêu đại hội) . Trong đó, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng NTM, công tác bồi dưỡng- đào tạo cán bộ, lĩnh vực văn hóa- giáo dục.. được xem là những điểm sáng.