Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Để Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa”
10:12, 25/02/2024
Ngày 25/5/2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã tổ chức họp đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 về phương hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và thống nhất cao sẽ ban hành một nghị quyết mới về Nghệ An. Sau 10 năm thực hiện NQ26, đánh giá, tổng kết những kết quả đạt được, nhận diện những khó khăn, bài học kinh nghiệm, ngày 18/7/2023, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới - NQ39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Và mới đây CP thống nhất thông qua đề nghị Xây dựng NQ của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Đây được xem là thời cơ, động lực để NA bứt phá, phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030. Nghị quyết đã có, nhưng Nghệ An cần phải làm gì để cụ thể hóa Nghị quyết, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phát huy hiệu quả những cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương dành cho tỉnh. Tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, xin cảm ơn Ông Nguyễn Sỹ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thành viên tổ tư vấn Kinh tế Xã hội của tỉnh