4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016797097a560248
4028eaa467639b47016777583aaa0879
/media/chuong-trinh/dep-cung-ntv/
Đẹp cùng NTV: Định hình phong cách cho bạn
4028eaa467ea09b60167ecb125c61846
Đẹp cùng NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đẹp cùng NTV: Định hình phong cách cho bạn
20:52, 16/09/2017
 
Bạn cần một vẻ đẹp hoàn chỉnh và định hình cho mình một phong cách riêng thì hãy đến với chương trình Đẹp cùng NTV tuần này. Và nhân vật trải nghiệm chương trình tuần này là bạn Vũ Trọng Nhân đến từ Con Cuông - Nghệ An