TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chính sách & Cuộc sống: Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính
16:08, 20/11/2020
Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ khóa 19, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã xác định đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Mục tiêu đến năm 2025, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Nghệ An nằm trong 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, các cấp, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt người dân, tổ chức và doanh nghiệp.
NTV