Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chính sách & Cuộc sống: Nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển trồng trọt
15:15, 21/07/2022
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều chính sách của Trung ương và của tỉnh về hỗ trợ phát triển trồng trọt. Khi chính sách được áp dụng vào thực tiễn đã mang lại hiệu quả như thế nào? Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện? Những kiến nghị, đề xuất từ cơ sở? Cần có giải pháp gì để nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển trồng trọt trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới?