Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chính sách và Cuộc sống: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện
10:45, 17/03/2023
Chương trình Chính sách và Cuộc sống kỳ này sẽ có những nội dung chính: 
- Hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 
- Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chất lượng quản lý, điều hành và thực thi công vụ;