Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên
10:29, 29/09/2023
Học sinh, sinh viên chiếm khoảng trên 1/5 dân số cả nước. Công tác y tế học đường có vai trò quan trọng đối với sự phát triển thể chất, trí tuệ của học sinh, sinh viên. Nguồn kinh phí từ Quỹ Bảo hiểm y tế là một trong những nguồn lực quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn và đảm bảo sức khỏe để học sinh, sinh viên phát triển một cách toàn diện.