Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đấu tranh với những luận điệu sai trái bảo vệ đường lối chủ trương của Đảng ở vùng biên Nghệ An
10:05, 08/12/2023

Nghệ An là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, trong đó các huyện như Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương là huyện rẻo cao, biên giới, tiếp giáp phần lớn đường biên với nước Lào, Địa hình hiểm trở, phức tạp. Đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. chính vì vậy , lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch nổi lên tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp ở khu vực này Vì thế, được sự chỉ đạo của Tỉnh, ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, đoàn thể ở các địa phương này đã tập trung triển khai hiệu quả nhiều giải pháp phù hợp trong công tác bảo vệ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đảm bảo sự bình yên địa bàn trong tình hình mới.