Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đảng trong cuộc sống hôm nay: Chuyển đổi số - Từ Nghị quyết đến thực tiễn
16:16, 10/03/2024
Để nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, tạo bước đột phá về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững; ngày 5/8/2022, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 09 về chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết được ban hành và triển khai thực hiện đã tạo sự chuyển biến trong thực tiễn như thế nào? Những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở? Cần nỗ lực triển khai những giải pháp trọng tâm gì để Nghệ An “phấn đấu luôn giữ vị trí thuộc nhóm 25 - 30 tỉnh, thành phố có chỉ số cao về chuyển đổi số” trong thời gian tới?