Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Truyền hình Y tế: Tăng cường nâng cao năng lực y tế dự phòng
07:00, 19/06/2024
Y tế dự phòng đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, được coi là khâu then chốt của ngành y tế. Đầu tư cho y tế dự phòng không chỉ giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực y tế, mà còn đem lại lợi ích kinh tế - xã hội. Vậy, lĩnh vực y tế dự phòng ở Nghệ An được đầu tư như thế nào? Đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn hay không? Nội dung này sẽ được phản ánh rõ trong chương trình y tế tháng 6.2024.