4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777600bb2091e
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/khoi-nghiep/
Khởi nghiệp: Trần Đình Toàn với chuỗi sản phẩm sạch từ Nấm
4028eaa467ea09b60167ecb397d05f75
Khởi nghiệp
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Khởi nghiệp: Trần Đình Toàn với chuỗi sản phẩm sạch từ Nấm
21:17, 08/07/2018

Chương trình Khởi nghiệp kỳ này xin giới thiệu với quý vị và các bạn một gương khởi nghiệp từ nông nghiệp đó là anh Trần Đình Toàn - Giám đốc Công ty sản xuất nông nghiệp sạch ATC với chuỗi sản phẩm sạch từ Nấm