Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Người Nghệ muôn phương: Tạ Quang Ngọc – Nước mát từ nguồn
09:37, 27/04/2023
Sinh ra trong một gia đình trí thức giàu truyền thống hiếu học. Từng có nhiều năm là nhà giáo, nhà khoa học trước khi trở thành Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản Việt Nam vào năm 1996. Một người con của đất Nam Đàn, người tiếp nối truyền thống vẻ vang đáng kính của dòng họ trí thức tiêu biểu của xứ Nghệ… Ông là Tạ Quang Ngọc - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản Việt Nam (1996-2007), Chủ tịch Hội Lạnh và điều hoà không khí Việt Nam. Người nghệ muôn phương kỳ này sẽ gặp gỡ và trò chuyện cùng ông.