Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp sống đô thị: Vấn đề đặt ra khi thực hiện mở rộng TP Vinh
16:13, 17/11/2023

Theo đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính đã được tỉnh Nghệ An thống nhất, TP Vinh sẽ sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính và dân số của thị xã Cửa Lò cùng 4 xã của huyện Nghi Lộc là Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái và Nghi Phong. Kỳ vọng đặt ra là không chỉ thúc đẩy sự phát triển của TP mà còn là động lực thúc đẩy nền kinh tế cho toàn tỉnh. Tuy nhiên điều này cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết.