TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 09/02/2020
10:45, 09/02/2020
Có những nội dung chính:
- Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp ở Diễn Châu
- Đô Lương thu hút nhiều dự án đầu tư trọng điểm, góp phần mang lại diện mạo mới cho địa phương.
- Kỳ Sơn- địa phương co nhiều lao động đi làm việc ở Trung Quốc trở về đã tăng cường tuyên truyền và triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh corona

NTV