TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 27/06/2020
08:30, 27/06/2020
Có những nội dung chính: - Yên Thành tập trung chống hạn cho lúa hè thu - Thanh Chương: Cụm di tích nhà thờ chí sĩ Đặng Nguyên Cẩn và nhà cách mạng Đặng Thúc Hứa được xếp hạng di tích lịch sử- văn hóa cấp quốc gia. - Ấm áp tình đồng đội tại Ban CHQS thị xã Thái Hòa

NTV