Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 19/12/2020
08:30, 19/12/2020
Có những nội dung chính:
- Thanh Chương: tập trung xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm.
- Yên Thành những kết quả tích cực từ phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia.
- Thái Hòa đơn vị cấp huyện thứ 2 trong tỉnh có 100% trường đạt chuẩn. 
NTV