Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 18/02/2021
08:30, 18/02/2021
Có những nội dung chính:
- Anh Sơn: Sôi nổi hoạt động tết trồng cây đầu xuân Tân Sửu 2021.
- Thành phố Vinh: Sôi nổi không khí lao động, sản xuất đầu năm.
- Sôi nổi những hoạt động đầu năm mới tại thị xã Hoàng Mai. 
NTV