Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 12/5/2021
08:31, 12/05/2021
Có những nội dung chính:
- Hoàng Mai: Cuộc sống của người dân bên trong khu vực phong tỏa vì dịch bệnh Covid-19.
- Hội cựu chiến binh huyện Con Cuông đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị.
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc: Phát huy sức mạnh nội lực trong đầu tư xây dựng doanh trại. 
NTV