Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 08/7/2021
08:47, 08/07/2021
Có những nội dung chính:
- Nông dân Anh Sơn ứng dụng mô hình nhà lưới vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
- Công đoàn Thành phố Vinh với những hoạt động ý nghĩa trong phòng chống dịch Covid-19.
- Quỳ Châu: Triển khai chính sách BHXH số đến gần với người dân. 
NTV