Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 18/10/2021
08:00, 18/10/2021
Có những nội dung chính: 
- Lan tỏa từ phong trào thi đua của Phụ nữ Diễn Châu. 
- Tân Kỳ chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. 
- Cửa Lò: Nhiều biện pháp kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 ở phưởng Nghi Hải.