Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 17/12/2022
15:20, 17/12/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Nghĩa Đàn lan tỏa phong trào hiến đất làm đường ở nhiều địa phương. 
2./ Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở thành phố Vinh. 
3./ Yên Thành phát huy hiệu quả mô hình Camera an ninh công cộng.