Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 29/10/2023
09:46, 30/10/2023

Có những nội dung chính:

1./ Học nghề: hướng thoát nghèo bền vững của người dân miền núi Con Cuông.

2./ Lan tỏa phong trào xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn ở huyện Nam Đàn.

3./ Hoàng Mai tăng cường kiểm tra công tác PCCC cho tàu thuyền và cơ sở SXKD.