4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777569eed083e
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/phim-tai-lieu/
Phim tài liệu: Sức sống của đảo
4028eaa467ea09b60167eca78c8a10d5
Phim tài liệu
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Phim tài liệu: Sức sống của đảo
08:29, 18/07/2011

Tác phẩm đạt gải vàng liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XI tại Nha Trang - Tháng 8/2011