4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777569eed083e
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/phim-tai-lieu/
Phim tài liệu: Nghệ An đường lớn đã mở
4028eaa467ea09b60167ecb6b97b34bd
Phim tài liệu
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Phim tài liệu: Nghệ An đường lớn đã mở
22:34, 30/10/2018

Nghệ An cái nôi của cách mạng của truyền thống hiếu học khoa bảng. Nghệ An quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mảnh đất có nhiều đóng góp hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong hành trình đưa Nghệ An vượt khó đi lên NQ 26 của BCT được xem là kim chỉ nam chìa khoá cho bước chuyển toàn diện và mạnh mẽ. Tầm nhìn mới, quyết tâm mới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã và đang vững bước trên con đường lớn