4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777569eed083e
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/phim-tai-lieu/
Từ Làng Sen đến xứ sở Bạch Dương
4028eaa467ea09b60167ecaf8e8f6b86
Phim tài liệu
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Từ Làng Sen đến xứ sở Bạch Dương
09:34, 22/05/2017

Hôm nay trên chính quê hương của Lê Nin vị lãnh tụ cách mạng vô sản vĩ đại của nhân dân Nga. Một công trình mang đậm tình đoàn kết hữu nghị cao cả giữa hai dân tộc Việt Nga đã được xây dựng "Quảng Trường và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh", Từ Làng Sen Xứ Nghệ đến xứ sở Bạch Dương nơi sinh ra hai vị anh hùng cách mạng trở thành điểm đến cho những tấm lòng yêu chuộng công lý và hòa bình