4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777569eed083e
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/phim-tai-lieu/
Phim tài liệu: Phan Bội Châu - Bậc anh hùng, vị thiên sứ
4028eaa467ea09b60167ecb201523215
Phim tài liệu
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Phim tài liệu: Phan Bội Châu - Bậc anh hùng, vị thiên sứ
10:37, 15/12/2017

Dưới bầu trời Việt Nam, trong mấy chục năm đầu thế kỷ XX, Người được nhân dân cả nước sủng ái, được lịch sử tôn vinh;  Là lãnh tụ của các phong trào giải phóng dân tộc tiêu biểu trước thời đại Cách mạng vô sản; Một nhà văn hóa lớn trong lịch sử văn hóa Việt Nam; Người được Chủ tịch Hồ Chí Minh tôn kính gọi là: "Bậc anh hùng, vị thiên sứ". Ông là nhà yêu nước Phan Bội Châu.