4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775889880884
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/san-choi/
Game Show Trí tuệ tập thể The Rival - Số 1
4028eaa467ea09b60167ecb1f66230b7
Sân chơi
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Game Show Trí tuệ tập thể The Rival - Số 1
14:19, 28/12/2017

Game Show Trí tuệ tập thể The Rival là chương trình tương tác hai chiều dành cho tất cả mọi người chỉ cần có Smart Phone tải ứng dụng về bất kỳ ai cũng có thể tham gia chương trình. Mỗi nhóm ở Trường quay có 20 người chơi và sẽ chia ra mỗi đội 6 người chơi chính và 14 người còn lại cùng tham gia cổ trợ giúp cho 6 người chơi chính. Mỗi đội sẽ dành toàn bộ trí tuệ để giải đáp các câu hỏi khoa học của 6 phần chơi. Số thứ nhất này sẽ là Đội chơi Nam Du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc và Những bạn nữ Hàn Quốc Khoa Tiếng Việt và Đội chơi đến từ Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc.