Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Giáo dục An Toàn Giao Thông trong trường học
10:00, 14/03/2023
Hiện nay tai nạn giao thông là vấn đề mang tính toàn cầu, Học sinh các cấp học là nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình tham gia giao thông. Chính bởi vậy, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh là một trong những nhiệm vụ hàng đầu nhằm hiện thực hóa chủ trương xây dựng "Văn hóa giao thông" trong các trường học