4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775b741d08c6
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/an-toan-giao-thong/
Bản tin An toàn giao thông - 13/07/2018
4028eaa467ea09b60167ecb2a0fa41cb
An toàn giao thông
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin An toàn giao thông - 13/07/2018
19:14, 13/07/2018

Có những nội dung chính: Tân Kỳ tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; Xe tải chở 7 ô tô con lao xuống ruộng trên đường tránh Vinh; Các phường, xã quyết tâm lập lại trật tự đô thị