4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775b741d08c6
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/an-toan-giao-thong/
Bản tin An toàn giao thông - 15/09/2018
4028eaa467ea09b60167ecb74fdf3fbe
An toàn giao thông
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin An toàn giao thông - 15/09/2018
19:31, 15/09/2018

Có những nội dung chính: Cần sớm nâng cấp tuyến đường DH253 đoạn qua xã Diễn Đoài, Diễn Châu; Mức xử phạt lỗi đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm