Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Cần tăng cường quản lý chất lượng sau duy tu, sửa chữa
14:14, 30/12/2021
Hàng năm việc đầu tư nguồn vốn để duy tu, sửa chữa các tuyến đường đã được ngành GTVT thực hiện. Tuy nhiên, chất lượng sau duy tu, sửa chữa lại là câu chuyện đáng bàn và rất cần được cơ quan chủ quản quan tâm, nhằm đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông trên các tuyến đường này.