Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin An toàn giao thông - 06/11/2022
17:45, 06/11/2022
Những nội dung chính: 
1./ Trao giải cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2022. 
2./ Thanh Chương tổ chức ngày hội “Thanh thiếu nhi với an toàn giao thông” năm 2022. 
3./ Thành phố Vinh: Gần 100 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.