Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin An toàn giao thông - 12/05/2023
17:54, 12/05/2023
Những nội dung chính: 
1./ Cấm đường phục vụ lễ hội làng Sen năm 2023. 
2./ Diễn Châu tăng cường đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn.