Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin An toàn giao thông ngày 07/11/2023
18:03, 07/11/2023

Bản tin An toàn giao thông hôm nay có những nội dung chính sau:

1./ Năm 2024 sẽ thay đổi giới hạn tốc độ tối đa.

2./ Trách nhiệm của Doanh nghiệp vận tải góp phần đảm bảo ATGT.