Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin SỐ 18H hàng ngày - 23/12/2021
18:00, 23/12/2021
Những nội dung chính: 
1. Bộ Công an triệu tập 11 người ở Nghệ An để làm rõ thông tin liên quan đến Công ty Việt Á 
2. Hà Tĩnh thanh tra toàn diện các gói thầu liên quan Công ty Việt Á 
3. Dàn lãnh đạo Đại học Đông Đô hầu tòa, 200 người làm chứng 
#NgheAnTV #NTV #BanTinSo18H #TinNhanh #TinNong