Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin SỐ 18H hàng ngày - 21/4/2022
18:00, 21/04/2022
Những nội dung chính: 
- Đắk Lắk: Làm kênh thủy lợi, múc “nhầm” 5.000m2 đất của người dân 
- Niêm yết công khai giá giữ xe tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh 
- Bị bắt vì xúc phạm Quốc kỳ, cờ Đảng 
#NgheAnTV #NTV #BanTinSo18H #TinNhanh #TinNong