Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 26/4/2019
07:03, 26/04/2019
Những nội dung chính: 1- Quỳnh Lưu, nông dân phấn khởi khi ớt cay được mùa (năng suất cao, đầu ra tốt nông dân Quỳnh Lưu rất phấn khởi khi ớt cay được mùa) 2- Đô Lương: Nắng nóng kéo dài, hàng trăm ha hoa màu có nguy cơ mất trắng 3- Tiến trình lịch sử 125 năm Danh xưng Nghi Lộc 4- Băng tan nhanh đe dọa 40%-50% dân số thế giới; Đức tạo ra các bộ phận cơ thể người từ công nghệ in 3D