Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 20/3/2022
06:38, 20/03/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Nghệ An phấn đấu năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 165.000 tỷ đồng. 
2./ Thành phố Vinh tập trung cải tạo hệ thống tiêu thoát nước. 
3./ Giá thép tăng, ảnh hưởng tiến độ các công trình xây dựng.