Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 28/07/2022
07:01, 28/07/2022
Những nội dung chính: 
1./ 15,41 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam. 
2./ Nghệ An: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 30 khu vực mỏ. 
3./ Nghề đan rọ đá. 
4./ Giá xăng nhập giảm mạnh về mốc 21.000 đồng.