Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 03/9/2022
06:37, 03/09/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Nghệ An phấn đấu đến năm 2025 thu ngân sách đạt 26.000 - 30.000 tỷ đồng.. 
2./ Phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới. 
3./ Sử dụng dược phẩm trôi nổi: Hậu quả khôn lường. 
4./ Hơn 2 tháng, Nghệ An phát hiện, xử lý gần 2.800 lái xe vi phạm tốc độ.